Hae Ruoveden kunnan kesäyritystukea!

Ruoveden kunta myöntää vuonna 2021 nuorille (synt. 2001 - 2006) 200 euron starttirahatyyppisen kesäyritystuen oman 4H-yrityksen perustamiseen! Tuella voit kattaa 4H-yrityksen perustamisesta syntyviä kuluja, kuten vakuutuskuluja, markkinointikuluja, väline- ja tarvikekuluja tai vuokrakuluja.

Yritystuki on kertaluonteinen, sama nuori voi saada sen vain kerran. 

Yritystukea ei voi saada, mikäli saa jo muuta kunnan kesätyöllistämistukea (kunnan kesätyöpaikka, tuki nuoren työntekijän palkkaamiseen, kesätyövalmennusleiri). Muistathan kuitenkin, että 4H-yrityksen voi perustaa vaikka ei kunnan yritystukeen olisikaan oikeutettu. 

Nuori voi saman kesän aikan sekä tehdä palkkatyötä että toimia 4H-yrittäjänä. 4H-yrityksen toiminta voi olla määräaikaista, jatkuvaa, kesän kestävää tai popup-tyyppistä, esim. popup-ravintola/-kahvila tai messumyyntiä jossain tapahtumassa. Tämän voi 4H-yrittäjä itse päättää. 4H-yrityksen voi perustaa myös useamman nuoren ryhmä. Tällöin jokainen ryhmän jäsen voi hakea tukea erikseen.

Tuki on tarkoitettu nuorille, jotka perustavat 4H-yrityksen 4H-yhdistyksen ehtojen mukaisesti. 4H-yrityksen perustajan on käytävä 4H-yrityskurssi tai -valmennus (n. 10 h, sis. itsenäistä työskentelyä), laadittava yrityksen perustamisilmoitus ja liiketoimintasuunnitelma sekä etsittävä itselleen yritysohjaaja. 4H-yhdistys auttaa kaikessa tässä. Myös 4H-yritystoiminnassa vaadittujen tulorajojen on täytyttävä. Nuoren on oltava 4H-yhdistyksen jäsen ja maksettava jäsenmaksu (yksilöjäseneltä 35 euroa).

4H-yritystoiminta on harrastusmaista eikä edellytä y-tunnuksen hankkimista. 4H-yrityksen perustaminen ei edellytä suurta "paperisotaa", mutta se tehdään yritystoiminnan pelisäännöin huolehtien mm. verotuksesta. Tuotoista ja kuluista pidetään yksinkertaista kirjanpitoa. 4H-yritys voi hakea edullisen yritysvakuutuksen tarvittaessa järjestön kautta ja hoitaa y-tunnusta tarvitsevan laskutuksensa esimerkiksi Eezy:n kautta.

Kesäyritystukea haetaan Ruoveden 4H-yhdistyksen kautta alla olevalla lomakkeella. 4H-yhdistyksestä hakemukset välitetään edelleen Ruoveden kuntaan. 

Oman 4H-yrityksen perustamisessa alkuun pääset tutustumalla aiheeseen netissä ja ottamalla yhteyttä 4H-yhdistyksen Teijaan!

Tällä lomakkeella haen Ruoveden kunnan kesäyritystukea 4H-yritystoimintaani: