Koululaisten metsäpäivät

Muutamia kertoja vuodessa Ruoveden 4H-yhdistys järjestää Ruoveden koulujen kanssa yhteistyössä metsäpäiviä lähiseudun metsä- ja luontokohteissa. Retket toteutetaan pääosin Suomen Metsäsäätiön kuljetusapurahan avulla.

Metsäpäivien ohjelmat suunnitellaan koulujen opetussuunnitelmia tukeviksi. Metsäpäivissä tehdään yhteistyötä paikallisten metsä- ja luontoalan toimijoiden kanssa ja myös 4H-toimistolta löytyy metsäalan ammattitaitoa ja kokemusta metsäkasvatustyöstä. 

Menneitä metsäretkiä

Millä näistä retkistä sinä olet ollut mukana? 

Toukokuussa 2022 Ruoveden yhtenäiskoulun 8.-luokkalaiset vierailivat alueellisissa metsäpäivissä Virtain Marttisessa. 

Lokakuussa 2021 Ruoveden yhtenäiskoulun 5.-luokkalaisten kanssa retkeiltiin Siikanevalla ja sen ympäristössä. Tutustuimme ilmastotutkimusteknologiaan, suoluontoon, puiden kasvuun ja nuoren puun iän määrittämiseen. Yhtenä teemana oli myös English in the forest. 

Elokuussa 2021 saivat Ruoveden yhtenäiskoulun 9.-luokkalaiset mahdollisuuden osallistua alueellisiin metsäpäiviin Virtain Marttisessa. 

Toukokuussa 2021 kävivät Ruoveden 7.-luokkalaiset testaamassa uutta metsäpäivämallia Virroilla Tuurannevan alueella. 

Toukokuussa 2021 järjestettiin Ruoveden kirkonkylän esikoululaisten kanssa metsäretki Pohtion suuntaan metsänistutuksen ja ötökkäbongauksen teemalla. 

Marraskuussa 2020 vierailtiin Visuveden koulun kanssa Siikanevalla. Suo tarjoaa puitteet monenlaisten asioiden opetteluun metsässä viihtymisestä metsien talouskäyttöön ja puunjalostukseen. 

Lokakuussa 2020 kävivät Pekkalan koulun 3. - 6.-luokkalaiset Siikanevalla tutustumassa suo- ja metsäluontoon sekä metsätalouteen. 

Syyskuussa 2020 järjestettiin Ruoveden yhtenäiskoululla koko koulun metsäpäivä monipuolisella taide ja hyvinvointi -teemalla. 

Ruoveden kaikki 9.-luokkalaiset vierailivat Virroilla Nuorisokeskus Marttisessa järjestämässämme alueellisessa metsäpäivässä syyskuussa 2020. 

Lokakuussa 2019 vierailtiin Ruoveden yhtenäiskoulun 5.-luokkien ja Pekkalan koulun 5.-6.-luokkalaisten kanssa Siikanevalla tutustumassa metsä- ja suoluontoon, ilmastoasioihin, puun iän määritykseen ja muihin metsäasioihin.

Lokakuussa 2019 vietimme Visuveden koulun kanssa päivän Kulonsuoran männiköissä harjoitellen puunmittausta ja tutustuen metsäluontoon.

Toukokuussa 2019 kävivät Ruoveden päiväkodin esikoululaiset ja Pekkalan koulun eskari-eka-tokaluokkalaiset istuttamassa metsää ja tutustumassa metsäluontoon Talluslammin lähistöllä Ruhalan ja Väärinmajan suunnalla.

Toukokuussa 2019 järjestettiin jälleen alueellinen metsäpäivä Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla Ruoveden, Virtain, Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen 8.-luokkalaisille ja Kihniön 9.-luokkalaisille. Lukuisat yhteistyökumppanit olivat mukana kertomassa metsästä monesta eri näkökulmasta.

Lokakuussa 2018 kävivät Ruoveden yhtenäiskoulun 5.-luokkalaiset ja Visuveden koulun 5. - 6.-luokkalaiset Siikanevalla tutustumassa suoluontoon ja metsään.

Lokakuussa 2018 opeteltiin Pekkalan koulun 5. - 6.-luokkalaisten kanssa puiden mittaamista ja suomalaisia puulajeja.

Elokuussa 2018 oltiin mukana Pekkalan koulun eskari - 2.-luokkalaisten metsäretkellä Jäminkipohjassa.

Toukokuussa 2018 järjestettiin alueellinen metsäteemapäivä Virtain Marttisissa Ruoveden, Virtain, Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen 8.-luokkalaisille sekä Kihniön 7.-luokkalaisille. Mukana oli noin 260 oppilasta.

Toukokuussa 2018 käytiin myös Ruoveden päiväkodin esikoululaisten ja Pekkalan koulun eskari-eka-tokaluokkalaisten kanssa istuttamassa metsää ja ötökkäsafarilla Jäminkipohjassa.

Joulukuussa 2017 vierailtiin 4H-juhlametsikön istuttajien kanssa Haukkamaalla katsomassa kuinka juhlametsikön taimet pärjäävät talvella ja mitä muuta talviseen metsäluontoon kuuluu.

Joulukuussa 2017 tehtiin myös Pekkalan koulun 2.-4.-luokkalaisten kanssa retki Helvetinkolulle. Koko päivä vietettiin metsässä metsäaiheita käsitellen.

Syksyllä 2017 käytiin 5.-luokkalaisten kanssa Siikanevalla osana Ruoveden kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Ruoveden 8.- ja 9.-luokkalaisille järjestettiin syksyllä 2017 Metsä- ja maaseututeemapäivä yhteistyökumppaneiden kanssa Muroleessa. Tutustuttiin metsäalan ammatteihin, koulutukseen, metsänhoitoon, puun jalostukseen, hakelämmitykseen ja maaseutuaiheisiin.

Toukokuussa 2017 istutettiin 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 4H-juhlametsikkö Haukkamaalle Kirkonkylän päiväkodin esikoululaisten ja Pekkalan ja Visuveden koulujen esikoululaisten ja yhdysluokkien 1. - 2.-luokkalaisten kanssa. Juhlametsikkö sijaitsee aivan Pirkan Taival -retkeilyreitin varressa ja sen kasvua on helppoa seurata reitiltä käsin.

Syyskuussa 2016 tutustuivat kaikki Kirkonkylän 5.-luokkalaiset ja sivukoulujen 5. - 6.-luokkalaiset Siikanevaan. Kohdevalinta tuki paikallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Amazing Race -henkisellä tehtävällä tutustuttiin paitsi itse kohteeseen, myös muihin metsäisiin aihepiireihin.

Toukokuussa 2016 toteutettiin kaikkien Ruoveden esikoululaisten retki metsänuudistamiskohteelle yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan kanssa.

Lokakuussa 2015 vierailivat Pekkalan koulun 2. - 4.-luokkalaiset ja valmistavan opetuksen luokat Siikanevalla sekä marraskuussa Visuveden koulun 3. - 4.-luokkalaiset ja valmistavan opetuksen luokat Pajusen Eräilijöiden kodalla tutustumassa suomalaiseen metsään.

Kirkonkylän 5.-luokkalaiset ja sivukoulujen 5. - 6.-luokkalaiset kävivät 4H-yhdistyksen kanssa retkellä Haukkajärven rantametsissä syyskuussa 2015.

Koko pitäjän esikoululaiset ja sivukylien 1.-luokkalaiset retkeilivät toukokuussa 2015 Autiontien varressa. Retki järjestettiin yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan kanssa.

Keväällä 2015 oli Kirkonkylän ja Pekkalan koulujen 5.-luokkalaisten ja Pekkalan 6.-luokkalaisten vuoro lähteä retkelle Susimäkeen, tutustumaan puulajeihin ja keväiseen metsäluontoon.

Joulukuussa 2014 kävivät Visuveden koulun 3. - 6.-luokkalaiset aamupäivän retkellä talveen hiljentyneellä Siikanevan luonnonsuojelualueella.

Keväällä 2014 Ruoveden esikoululaiset ja yhdysluokkien 1.-luokkalaiset kävivät istuttamassa kuusentaimia ja tutustumassa metsäluontoon. Retki järjestettiin yhdessä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan kanssa.