Ysit töihin

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. 

4H-järjestön Ysit töihin -sivuilla kerrotaan lisää Ysit töihin -kesätyökampanjasta. 

Nuoria koulutetaan ja autetaan löytämään kesätöitä 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman työelämäkoulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Työnantajia kannustetaan palkkaamaan nuoria 

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka. 

Oman pitäjän nuoret 

Ruoveden 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on lukuvuonna 2022-2023 28 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Ruoveden 4H-yhdistys tarjoaa heistä muutamalle kesätyöpaikan ja osa voi työllistyä 4H-yrittäjänä. Lopuille tarjoamme apua kesätöiden etsintään ja kannustamme työnantajia palkkaamaan nuoria töihin.

Näin tarjoat yseille töitä 

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta ja tällöin tilaajan ei tarvitse huolehtia palkanmaksusta ja työnantajavelvoitteista, vaan 4H-yhdistys hoitaa ne ja laskuttaa tilaajaa tehdystä työstä. 

Harjoitteluun Ysit töihin -tehtäviin

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö. 
Paikallisesti nuorten työelämäkasvatusta Ruovedellä tukee OP Ylä-Pirkanmaa. 

Lisätietoja: Ruoveden 4H-yhdistys, Teija Perttula, teija.perttula(a)4h.fi, 050 526 5465

Ysit töihin -logo