Historia

Ruovedellä on ollut 4H-toimintaa jo vuodesta 1930 saakka, eli yli 90 vuotta!

Toiminta käynnistyi maatalouskerhotoimintana. Maatalouskerhotyötä ja kotitalousneuvontaa tehtiin kunnallisena lautakuntana aina vuoteen 1969 asti. Ruoveden 4H-yhdistys perustettiin ja kaikki toiminta siirrettiin tälle uudelle yhdistykselle.

1930-luvun toiminta oli neuvojan johdolla toteutettua kerhotoimintaa; kerhopalstoja, retkiä lähikuntiin, kasvinviljelykursseja, urheilua, kerhoeläimiä, leirejä, työnäytöksiä ja työkilpailuja.

Nykypäivän toiminta Ruoveden 4H-yhdistyksessä pitää sisällään mm. kerhoja, koulutuksia, leirejä, retkiä, nuorten työllistämistä ja erilaisia tapahtumia. Toimintaa on sekä Kirkonkylällä että sivukylillä, edelleen tekemällä oppimisen hengessä, kuten toiminnan alkutaipaleellakin.

4H on Suomen suurin nuorisojärjestö.

4H-toiminta kehittyi 1900-luvun alussa Amerikassa. Tänä päivänä 4H-toimintaa on jo 80 maassa. Suomessa jäseniä on kymmeniä tuhansia. Nuoret ja aikuiset ovat jäseninä paikallisissa 4H-yhdistyksissä, joita on lähes 200. 4H-toimintaa on siis melkein jokaisessa Suomen kunnassa ja kaupungissa!

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille. Tekemällä oppiminen on tärkeä metodimme.

4H-toiminnan historiasta kerrotaan tarkemmin 4H-järjestön verkkosivuilla