Kautta rantain -hanke 2019 - 2020

Ruoveden 4H-yhdistys on saanut PoKo ry:ltä ja Pirkanmaan ELY-keskukselta myönteiset päätökset Kautta rantain -Leader-hankkeen toteuttamiseen Ruovedellä 2019 - 2020.

Rahoitus hankkeeseen on saatu Euroopan unionilta ja paikalliselta Leader-yhdistykseltä osana Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelmaa 2014 - 2020.

Myönnetty tuki ja muu julkinen rahoitus on 80 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. EU:n osuus tuesta on 42 %, valtion 38 % ja paikallisen toimintaryhmän, eli Leaderin 20 %.

Kautta rantain -kehittämishankkeen päätavoitteena on lisätä nuorten sosiaalista pääomaa Ruovedellä metsä- ja luontokasvatuksen kautta, ympäristön, yhteisöllisyyden sekä vapaa-ajan osallisuuden ja aktiivisuuden avulla. Ruoveden 4H-yhdistys yhdistää hankkeessa ennakkoluulottomasti nuorten sosiaalisen pääoman kehittämisessä erilaisia harrastustoiminnan
muotoja, metsä- ja luontokasvatusta, pelillisyyttä ja uutta teknologiaa. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Ruoveden nuoret. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan uusia nuorisotyön toimintamalleja joita voidaan hyödyntää laajasti hankkeen jälkeen myös muilla paikkakunnilla.

Hankkeen viestintää voit seurata mm. Ruoveden 4H-yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa (@4hruovesi).

Myös sinä voit olla osa hanketta! Tule rohkeasti mukaan hankkeen projekteihin ja ota kaikki hyöty irti!